Landelijke Algemene Ledenvergadering (ALV)

Het hoofdbestuur van de OSV-NAM nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Landelijke Algemene Ledenvergadering te houden op dinsdag 10 maart 2020 in kamer 2J.07 van het hoofdkantoor van de NAM in Assen. De vergadering begint om 16.00 uur

 

Tijdens deze vergadering zijn de notulen van de vorige vergadering van 2019 goedgekeurd. KLIK onderaan voor een kopie.

Ook is het sociale jaarverslag gepubliceerd over 2019. KLIK onderaan voor een kopie van het jaarverslag

 

 

Voor de AGENDA klik onderaan de pagina bij downloads

 

 

 

 

Downloads: