Klaverjassen Assen

Door het geringe aantal leden is het bestuur tot de pijnlijke beslissing gekomen om per maart 2020 de afdeling Klaverjassen op te heffen.

De NAM-klaverjasclub Assen bestaat bijna 35 jaar en is sinds het begin een bloeiende vereniging. Onze leden zijn zeer trouw: een opkomst van gemiddeld toch wel zo’n 80%. Ook het sociaal aspect speelt een grote rol in onze vereniging. Men vindt het fijn om elkaar geregeld te ontmoeten.

 

Wij beginnen het seizoen in september en spelen één keer in de veertien dagen op de maandagavond. Per avond worden drie rondes gespeeld en na afloop worden er drie prijzen uitgereikt aan degenen met de hoogste scores. Uiteraard is er ook een poedelprijs voor de pechvogel van de avond.

Eind oktober wordt er “om het varken” gespeeld. Hiervoor is altijd veel belangstelling en alle OSV-leden kunnen hieraan deelnemen.

Voor iedereen is er aan het eind van de avond een prijs.

Rond Sinterklaas is er voor iedereen een verrassing en de laatste kaartavond vóór Kerstmis is het traditionele kerstkaarten met eveneens voor alle leden een prijs. Ook met Pasen wordt er weer iets speciaals georganiseerd. Dus zoals u ziet is er genoeg variatie en is elke kaartavond weer een feest.

Maar we zijn er nog niet: jaarlijks wordt in maart het Interregionale Klaverjastoernooi georganiseerd. Dan komen de leden uit WestNederland, Schoonebeek en Assen bijelkaar om over de dag verspreid 4 rondes te kaarten. Deze dag wordt afgewisseld met koffie met lekkere koek en een niet te versmaden lunch. Ook kunnen de benen worden gestrekt door het maken van een wandeling. En op de koop toe krijg je er een frisse neus bij. De dag wordt afgesloten met een heerlijk diner waarbij na het voorgerecht de prijzen worden uitgedeeld. Om 20.00 uur staan de bussen klaar om ons weer naar huis te brengen. Deze dag wordt de laatste jaren gehouden in Restaurant De Ruggestee te Hoenderloo, een prachtige locatie.

Begin mei wordt het klaverjasseizoen afgesloten. De standen van de speelavonden worden bepaald en is er de wisseltrofee voor degene met het hoogste gemiddelde. Uiteraard is er ook voor de overige leden een aandenken.

Al met al een fijne kaartclub en we zouden het op prijs stellen om u als lid te mogen begroeten.