Landelijke Algemene Ledenvergadering (ALV)
Nieuws

Het hoofdbestuur van de OSV-NAM nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Landelijke Algemene Ledenvergadering te houden op dinsdag 10 maart 2020 in kamer 2J.07 van het hoofdkantoor van de NAM in Assen. De vergadering begint om 16.00 uur

 

Tijdens deze vergadering zijn de notulen van de vorige vergadering van 2019 goedgekeurd. KLIK onderaan voor een kopie.

Ook is het sociale jaarverslag gepubliceerd over 2019. KLIK onderaan voor een kopie van het jaarverslag

 

 

Voor de AGENDA klik onderaan de pagina bij downloads

 

 

 

 

Lees meer
Fanfare herleeft in Schoonebeek
Nieuws

Toen in de archieven van NAM  in 2019 een vaandel werd gevonden, was de nieuwsgierigheid gewekt. Wat is het verhaal achter dit vaandel.

Onderzoek leert dat het vaandel gevoerd is door de NAM Harmonie die opgericht is in 1952 en tot in 1980 hun klanken hebben laten horen.

Als afdeling van de OSV heeft deze harmonie vele bijdragen geleverd aan festiviteiten zoals de NAM Sportdag, een drumband show concours. Tevens zorgden zij voor de muzikale omlijsting bij de viering van het 25-jarig bestaan van de NAM  en de OSV in de Prins Bernard Hoeve in ZuidLaren. 

Er zijn nog vele verhalen te vertellen die opgerakeld worden door voormalige leden van deze harmonie.

De OSV heeft in overleg met de directie uiteindelijk een bestemming gevonden voor dit vaandel. 

Aangezien in 2020 het feit herdacht wordt dat voor Schoonebeek de 2e wereldoorlog precies 75 jaar geleden is afgelopen, wil de NAM directie hieraan aandacht schenken. 

In een informele bijeenkomst in de Museum- en Zandstrooiboerderij 'Zwaantje Hans-Stokman's Hof', is op 29 januari 2020 stilgestaan bij dit feit en wordt gememoreerd wat NAM betekent heeft (en nog) voor de gemeenschap.

Helaas is Johan Atema (DIR) verhinderd maar laat zich vertegenwoordigen door Raquel Gomez García, zij is Production Manager PU East.

Zij overhandigt namens de NAM het vaandel aan het museum.

Een uittreksel van haar speech is als bijlage toegevoegd. Klik op SPEECH RAQUEL onderaan deze pagina voor haar mooie woorden.

 

Lees meer

Buienradar