Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam
Voorletters
Geboortedatum *
*
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. *
T.n.v.
Vragen
Afdelingen
Kies hier de Regio waarvan u lid wilt worden. U dient één van deze regio’s te kiezen *
 
Lid worden van een afdeling
Na de bevestiging van uw inschrijving als Algemeen lid kunt u zich opgeven voor (sport)afdelingen.
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik OSV-NAM om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om het verschuldigde bedrag van bovenstaand iban-nummer af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie
en indien opgegeven andere verenigingsbijdragen.
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening speler/ouder/verzorger
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
*Vul hier uw SP-nummer in (7cijfers) ter controle van de NAM/Shell relatie
Vul hieronder de afdeling in waar u werkt of waar u het laatst hebt gewerkt
 
Kennis statuten
*Door het aanvinken van bijgaande checkbox geeft u aan kennis te hebben genomen van de statuten van OSV-NAM.
 
Persoonsgegevens
Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
*Ik ga hiermee akkoord
Opmerking