Bridge Assen

OSV Bridge is een afdeling van de NAM OSV personeelsvereniging.

Op donderdagavond spelen gemiddeld 40 leden competitie. Er is nog ruimte voor nieuwe leden. 
Ieder OSV-lid dat in een ontspannen sfeer op een club wil bridgen is bij ons van harte welkom. 
Iedere werkende en gepensioneerde NAM medewerker kan lid van de OSV (en dus van de bridgeclub) worden. 
Shell medewerkers kunnen na goedkeuring van het OSV bestuur ook lid van de OSV en bridgeclub worden.